برگزاري کارگاه مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS )جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز ( چهارشنبه مورخ 14 اسفند ماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

ب ا توجه به حضور مقام محترم ریاست جمهوری در استان و لغو شدن تمامی ماموریتها کارگاه مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS ) ، در تاریخ 6 بهمن 1392 لغو و زمان کارگاه متعاقبا اعلام خواهد گردید.  

برگزاري "ششمين همايش بين المللي مديريت بيمارستاني" با موضوع مديريت فناوري و سرمايه انساني در تاريخ 21 و 22 مردادماه 1393

برگزاري کارگاه مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS )جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز ( چهارشنبه مورخ 14 اسفند ماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

ب ا توجه به حضور مقام محترم ریاست جمهوری در استان و لغو شدن تمامی ماموریتها کارگاه مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS ) ، در تاریخ 6 بهمن 1392 لغو و زمان کارگاه متعاقبا اعلام خواهد گردید.

برگزاري کارگاه مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS )جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز (سه شنبه مورخ 6 اسفند ماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

برگزاري کارگاه sharepoint جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز ( یکشنبه مورخ 20 بهمن ماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

برگزاري کارگاه VMware جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز ( سه شنبه مورخ 8 بهمن ماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

برگزاري کارگاه سيستم عامل سرور جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز ( سه شنبه مورخ 24 ديماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

ب ا توجه به اعلام سازمان هواشناسي و بارندگي شديد در غرب استان كارگاه سيستم عامل 

سرور روز سه شنبه 17/10/1392 لغو و زمان كارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

برگزاري کارگاه سيستم عامل سرور جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز ( سه شنبه مورخ 17 ديماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

برگزاري هشتمين كنگره سراسري انجمن خون و سرطان كودكان ايران

برگزاري کارگاه اتوماسيون اداري پيشرفته جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز و مسئول يا كارشناس دبيرخانه( سه شنبه مورخ 26 آذرماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

برگزاري کارگاه photoshop جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز ( سه شنبه مورخ 19 آذرماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

برگزاري کارگاه Mikrotik جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز (مورخ 13 آذرماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

برگزاري کارگاه شبکه هاي کامپيوتري جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز (مورخ 6 آذرماه 1392 - ساعت 8 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

 برگزاري كارگاه يك روزه آشنايي با مباني حقوق مالكيت فكري (با تاكيد بر ثبت اختراع) جهت اعضاي محترم هيئت علمي

s

□کنگره بين المللي اورژانس هاي قلبيبرگزاري دهمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران

همايش ملي تروما و حوادث 6 - 4 بهمن ماه 1391 در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

هجدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي در دي ماه سال جاري

□ اولين كنفرانس بين المللي سلامت الكترونيك 9 و 10 آذرماه سال جاري (  www.iceh.irimc.org)

□ برگزاري كنفرانس علمي بين المللي آموزش و جهاني شدن در تاريخ 12_11 مهرماه 1391 در تهران ،جهت مشاركت اعضاي محترم هيئت علمي.برگزاري  کنفرانس پزشکی قانونی در زنان

سرور روز سه شنبه 17 ديماه 1392 لغو و زمان كارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

برگزاري کارگاه سيستم عامل سرور جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز ( سه شنبه مورخ 17 ديماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

برگزاري هشتمين كنگره سراسري انجمن خون و سرطان كودكان ايران

برگزاري کارگاه اتوماسيون اداري پيشرفته جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز و مسئول يا كارشناس دبيرخانه( سه شنبه مورخ 26 آذرماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

برگزاري کارگاه photoshop جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز ( سه شنبه مورخ 19 آذرماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

برگزاري کارگاه Mikrotik جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز (مورخ 13 آذرماه 1392 - ساعت 9 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

برگزاري کارگاه شبکه هاي کامپيوتري جهت پرسنل واحدهاي IT مراکز (مورخ 6 آذرماه 1392 - ساعت 8 صبح - سالن کوثر، واقع در ستاد مرکزي دانشگاه)

 برگزاري كارگاه يك روزه آشنايي با مباني حقوق مالكيت فكري (با تاكيد بر ثبت اختراع) جهت اعضاي محترم هيئت علمي

s

□کنگره بين المللي اورژانس هاي قلبيبرگزاري دهمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران

همايش ملي تروما و حوادث 6 - 4 بهمن ماه 1391 در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

هجدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي در دي ماه سال جاري

□ اولين كنفرانس بين المللي سلامت الكترونيك 9 و 10 آذرماه سال جاري (  www.iceh.irimc.org)

□ برگزاري كنفرانس علمي بين المللي آموزش و جهاني شدن در تاريخ 12_11 مهرماه 1391 در تهران ،جهت مشاركت اعضاي محترم هيئت علمي.

 

برگزاري  کنفرانس پزشکی قانونی در زنان

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-9-2 6:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

بندرعباس. بلوار شهيد چمران .جنب استانداري

 

07613333280_5 : تلفن

 

Copyright © 1998-2014 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved.