صفحه اصلي معاونت

مديريت آموزش
مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

دفتر آموزش مداوم

  مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي

صفحه اصلي معاونت

دريافت فايل پروپزال
سامانه دريافت مقالات
كارگاهها
انتشارات

صفحه اصلي معاونت

سازمان نظام پزشكي كشور
سازمان نظام پرستاري كشور
تعرفه هاي پزشكي و پيرا پزشكي
سايت پزشكان متخصص

صفحه اصلي معاونت

سالنامه آماري بهداشتي
مركز آموزش عالي علمي - كاربردي
صفحه اصلي معاونت
پورتال دانشجويي
فرم هاي اداره رفاه 
خوابگاه هاي تحت پوشش
اداره مشاوره و راهنمايي
آئين نامه هاي اداره تربيت بدني 

پورتال آماري

سامانه شعاع
اتوماسيون تغذيه
سامانه اتوماسيون اداري
سامانه فيش حقوقي شاغلين
سامانه فيش حقوقي بازنشستگان
اينترنت دانشگاه
مديريت اكانت اينترنت دانشگاه
پست الكترونيك
دریافت کانکشن VPN
فرم درخواست ايميل آكادميك
نشريه داوطلبان سلامت

 پژوهشگران سلامت

مركز امور هيئت علمي
سامانه مديريت اطلاعات تحقيقات پژوهشي
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-9-3 6:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

بندرعباس. بلوار شهيد چمران .جنب استانداري

 

07613333280_5 : تلفن

 

Copyright © 1998-2014 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved.