مسئولين ارشد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي _ درماني هرمزگان

آخرين به روز رساني 21/ 5/ 91

رديف

سمت

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مدرك تحصيلي

نشاني

تلفن

فاكس

1

رييس دانشگاه

دكتر محمد شكاري

ژنتيك

PhD

بلوار شهيد چمران _ ستاد مركزي دانشگاه

6- 3334275

 

33 31991

2

معاون آموزش ي

دكتر سيد حميد موسوي

 گوارش

فوق تخصص

بلوار جمهوري اسلامي – بيمارستان شهيد محمدي

1- 3337190

33 35009

 3

معاون پژوهشي

د كترعبدالعظيم نجاتي زاده

ژنتيك

PhD

بلوار جمهوري اسلامي – بيمارستان شهيد محمدي

3337192

33 35009

4

معاون فرهنگي و دانشجويي   

دکتر  ابراهیم حسن نژاد گراشی 

پزشك عمومي

 

PhD

بلوار شهيد چمران –جنب استانداري- ستاد مركزي دانشگاه

33 33287

33 40317

5

معاون امور درمان  

دكتر خا دمي

داخلی

بورد تخصصي

بلوار جمهوري اسلامي بيمارستان شهيد محمدي

33 43160

33 42470

33 30751

6

معاون امور بهداشتي

دكتر محمود حسين پور

پزشك عمومي

PhD

بلوار 22 بهمن

2-5564560

5564560

7

معاون توسعه مديريت و منابع

دكترغلامرضا فرشيدفر

بيوشيمي

PhD

بلوار شهيد چمران _ ستاد مركزي دانشگاه

33 33288

33 33289

8

معاون امورغذا ودارو

دکتر اسماعيلي

داروسازي

دكتراي حرفه اي

آزادگان

3334040

40404 33

9

رييس دانشكده پزشكي

دكتر منتظر قائم

قلب و عروق

متخصص

ابتدای بلوار امام حسین- روبروی باشگاه رفاهی-ورزشی کارگران- ابتدای شهرک نبوت-مجتمع پردیس

6668476_ 77 

6668478  

10

رييس دانشكده پرستاري و پيراپزشكي

دكتر ديندارلو

بهداشت

PhD

گلشهر – بلوار رسالت جنوبي

7-666365

6670724

11

رييس دانشکده  بهداشت

دكت ر آقا ملايي 

 

آموزش بهداشت

 

PhD

بلوار جمهوري اسلامي

33 38583

33 38584

12

رييس بيماستان شهيد محمدي

دكترمحمدرضا مسعودي

گوارش

متخصص

بلوار جمهوري اسلامي

33 31387

33 31288

13

رييس بيمارستان شريعتي

دكتر  ساميه كريمي

زنان و زايمان

 بورد تخصصي

انتهاي بلوار ناصر

33 32663

33 32663

14

رييس بيمارستان كودكان

دكتر عبدالمجيد ناظمي

كودكان

 بورد تخصصي

بلوار امام خميني – روبروي اداره كار و امور اجتماعي

2-6666240

6667201

15

رييس بيمارستان ابن سينا

دكتر منتظر قائم

 

قلب و عروق

  متخصص

بلوار جمهوري اسلامي – ضلع غربي بيمارستان شهيد محمدي

33 31000

__

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-21 7:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

بندرعباس. بلوار شهيد چمران .جنب استانداري

 

07613333280_5 : تلفن

 

Copyright © 1998-2014 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved.